logo_old2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТ?? ?З АЛДЫНЧА БАШКАРУУЛАРДЫН СОЮЗУ


СОЮЗ   МЕСТНЫХ   САМОУПРАВЛЕНИЙ   КЫРГЫЗСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

logo msu

На главную Поиск
Русс/Кырг English

Актуально

все события

Полезные ссылки (веб-сайты)

Бишкекский городской Кенеш

   www.gorkenesh.kg

Бишкекский единый

информационный центр


   www.e-bishkek.kg


Главная -> Жанылыктар -> Ч?й облусунун Сокулук районунда мамлекеттик кызматтарды к?рс?т?? боюнча "бир терезе" ыкмасында иштеген Кызмат к?рс?т?? борбору ачылды

09.03.2017 Ч?й облусунун Сокулук районунда мамлекеттик кызматтарды к?рс?т?? боюнча "бир терезе" ыкмасында иштеген Кызмат к?рс?т?? борбору ачылды

      2017-жылдын 3-мартында Ч?й облусунун Сокулук районундагы Маловодное айылында мамлекеттик кызматарды “бир терезе” ыкмасында к?рс?т??ч? Кызмат борборунун ачылышы болуп ?тт?. Бул ачылуу аземине Кыргыз Республикасынын ?км?т?н?н аппаратынын, Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин, “Кыргыз почтасы” МИнин, Кыргыз Республикасынын жергиликт?? ?з алдынча башкаруулардын союзунун ?к?лд?р? катышышты.

     Кыргыз Республикасынын ?км?т?н?н 2016-жылдын 15-ноябрындагы №485-б буйругу менен “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасынын Сокулук районундагы Белек, Арал Дальний, Национальное, Маловодное айылдарында жайгашкан т?рт байланыш б?л?м?нд? мамлекеттик кызматтарды “бирдикт?? терезе” ыкмасында к?рс?т?? боюнча т?з?лг?н Кызмат к?рс?т?? борборлору аркылуу к?рс?т?? боюнча пилоттук долбоор башталган.Пилоттун алкагында “бирдикт?? терезе” ыкмасы, бир мекемеден арыз бер??д?н баштап кызмат к?рс?т??н?н жыйынтыгын алганга чейинки, бул учурда “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасынын б?л?мд?р?нд? т?з?лг?н Кызмат к?рс?т?? борборунда бир орунда мамлекеттик кызматтарды к?рс?т??н? уюштуруу каражаттары сыноодон ?тк?р?л?т.

    Пилоттук долбоорду ?тк?р??  ?ч?н Кызмат к?рс?т?? борбору аркылуу к?рс?т??г? м?мк?н болгон райондук де?гээлдеги 6 э? зарыл мамлекеттик кызматтар тандалып алынган:

- жумушсуздук боюнча ж?л?к пулдарды дайындоо;

- Ай сайын берил??ч? ж?л?к пулду дайындоо;

- балдары бар аз камсыз болгон ?й-б?л?л?рг? ай сайын берил??ч? ж?л?к пулду дайындоо;

- Туулгандыгын каттоо;

- никеге турууну каттоо; 

- никеден ажырашууну каттоо.

Б?г?нк? к?нд? Кызмат корс?т?? борборуна 10 адам кайрылып мамлекеттик кызмат к?рс?т?? алышкан:

1.Маловодный айылындагы почта б?л?м? 4 арыз кабыл алган, алардын: 3 – туулгандыгын каттоо боюнча, 1 – никеге турууну каттоо боюнча.

2. Арал-Дальний айылындагы почта б?л?м? 4 арыз кабыл алган, алардын: 3 – никеге турууну каттоо боюнча 1 – туулгандыгын каттоо боюнча;

3. Национальное айылындагы почта б?л?м? никеге турууну каттоо боюнча 1 арыз кабыл алган;

4. Белек айылындагы почта б?л?м? туулгандыгын каттоо боюнча 1 арыз кабыл алган.

Награда

diplom_min Ассоциация городов КР награждена совместным дипломом ООН-ХАБИТАТ и Всемирной организации "Объединенные города и местные власти"

Адрес:


Телефон:

Факс:

e-mail:

веб-сайт:

Кыргызская Республика, г.Бишкек, 720040,

ул.Киевская, 96 "б", офис 313, 314

+996 312 62-61-51, +996 312 62-61-50, +996 312 62-08-83

+996 312 62-08-83

msu.kg@mail.ru

www.citykr.kg