logo_old2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТ?? ?З АЛДЫНЧА БАШКАРУУЛАРДЫН СОЮЗУ


СОЮЗ   МЕСТНЫХ   САМОУПРАВЛЕНИЙ   КЫРГЫЗСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

logo msu

На главную Поиск
Русс/Кырг English

Актуально

все события

Полезные ссылки (веб-сайты)

Бишкекский городской Кенеш

   www.gorkenesh.kg

Бишкекский единый

информационный центр


   www.e-bishkek.kg


Главная -> Жанылыктар -> Урматтуу жергиликт?? ?з алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, кесиптештер жана ?н?кт?шт?р!

29.10.2016 Урматтуу жергиликт?? ?з алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, кесиптештер жана ?н?кт?шт?р!

_              Б?г?н, биздин Республика чыныгы эл бийлигинин жана жергиликт?? коомчулуктардын консолидациясынын символу катары ?км?тт?н 2003-жылдын мартындагы чечими менен белгиленген Кыргыз Республикасынын Жергиликт?? коомчулуктарынын к?н?н белгил??д?.  Ар бири?издердин ?лк?н?н ?н?г?ш?н? салымы?ыздардын баасы четкис, жаралган ийгиликтер жана жетишкендиктер  жарандар тарабынан бааланууда. 

             Кыргыз Республикасынын Жергиликт?? ?з алдынча башкаруулар Союзунун атынан сиздерди жана сиздердин шаарлардын жана айылдардын тургундарын бугунку майрам менен куттуктоого уруксат этиниздер. Ошону менен бирге, биздин ?лк?г? ?рк?нд??н? жана жарандык макулдукту, келечекке болгон ишенимди жана ар бир ?й-б?л?г? бакубатчылыкты каалайм.

            Урматтуу шаарлардын мэрлери, айыл ?км?тт?р?н?н башчылары жана жергитикт?? ке?ештан депутаттары сиздердин к?пч?л?г??узд?р келе жаткан шайлоодо катышып, жа?ы м??н?тк? шайлоочулардын ишенимине ээ болосуздар деп ишенем. Биздин жарандардын ишеними сиздердин коомчулугунуздардын пайдасына милдеттерди чеч??д?  жа?ы к?ч- кубат жана энергия берсин. 

Урматтоо менен,

Союздун директору

Жалалбек Балтагулов

Награда

diplom_min Ассоциация городов КР награждена совместным дипломом ООН-ХАБИТАТ и Всемирной организации "Объединенные города и местные власти"

Адрес:


Телефон:

Факс:

e-mail:

веб-сайт:

Кыргызская Республика, г.Бишкек, 720040,

ул.Киевская, 96 "б", офис 313, 314

+996 312 62-61-51, +996 312 62-61-50, +996 312 62-08-83

+996 312 62-08-83

msu.kg@mail.ru

www.citykr.kg